((سرپرست برترمهندسی زلزله اداره مهندسی کالترنز آمریکا))


دکتر دارای بیش ازبیست سال تجربه درمعماری ومهندسی زلزه می باشد وی دراین مدت برای چندین کشوروهمچنین سازمان ،سازه های ضد زلزله طراحی کرده است و چندین مجله درمورد پل های بتنی ضدزلزله در کالیفرنیا نگارش کرده است . همچنین بهبود یک نرم افزار قدرتمند که درمورد طراحی وآنالیزلرزش های زلزه برای اداره مهندسی کالترنز را انجام داده است.ازدیگر اقدامات و ی می تواند به موارد زیر اشاره کرد .

ادامه مطلب
منبع : دهیاری وشورای اسلامی روستای شمس آباد چهارمحال و بختیاریدکتر انوشیروان علیدادی شمس آبادی
برچسب ها : مهندسی کالترنز ,اداره مهندسی ,اداره مهندسی کالترنز